Lista 10 osób znających bardzo dużoooo języków:)

Większość z nas zna/uczy się 1-2 języków obcych… Są jednak osoby, które biegle mówią wieloma językami i wciąż im mało….Poznajcie rekordy w ilości poznanych języków, o których nie macie pojęcia!

PoliglociZnajomość języków obcych to cenna umiejętność

Coraz więcej osób intensywnie uczy się co najmniej kilku języków obcych, mimo że wystarczy poznać angielski, aby móc sobie poradzić w konwersacji w zasadzie na całym świecie. Dlaczego uczymy się języków? Niektórzy uczą się dla własnego hobby i pasji, inni z przymusu, jeszcze inni dlatego, że czerpią z nauki przyjemność, a nauka języków to nic innego jak doskonała gimnastyka dla mózgu. Niestety nie wszystkim nauka języka przychodzi z łatwością. Metod nauki jest wiele i każdemu odpowiada inna, by efektywnie uczyć się języka należy wybrać metodę nauki odpowiednią z własnymi  preferencjami i możliwościami. Nie zawsze łatwość w przyswojeniu wiedzy z zakresu języka obcego to kwestia talentu i predyspozycji, często zasługą jest trafiająca do ucznia metoda nauki, odpowiednie podejście. Mimo iż obiektywnie za najlepszą metodę uznana została metoda zanurzenia, to mnóstwo poliglotów uczy się równie skutecznie, efektywnie w inny sposób na przykład czytając literaturę w danym języku, czy też nawiązując kontakty międzynarodowe i korespondując w danym języku. Osoby mówiące wieloma językami imponują pozostałym, głównie z powodu bogactwa wiedzy, znajomości, które posiedli dzięki nauce języków. To doskonała motywacja do nauki. Wielu poliglotów jest niebywałymi autorytetami dla młodych, początkujących.

Przykładem osób władających wieloma językami jest święty Jan Paweł II, który zapoczątkował przemawianie i modlitwę w wielu językach wiernych. Władał on poza ojczystym językiem polskim ośmioma językami obcymi w tym klasyczną greką i łaciną.
Dorównującym Papieżowi Janowi Pawłowi II jest również zwierzchnik kościoła bo Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. Grecki duchowny włada ośmioma językami. Jest poliglotą posługującym się poza greckim i tureckim językiem włoskim, niemieckim, francuskim  a także angielskim, łacina i klasyczną greką. Wśród znanych polskich poliglotów wymienić warto Andrzeja Gawrońskiego, profesora uniwersytetów Jagiellońskiego oraz Lwowskiego. Indolog i językoznawca, sam mawiał “mówię i piszę w 40 językach, rozumiem zaś i czytam w około 100″. władał językami zarówno współczesnymi jak i wygasłymi azjatyckimi i afrykańskimi. Ireneusz Kania to kolejny z polskich poliglotów XX wieku. Był on tłumaczem, przekładał książki z kilkunastu języków, głównie romańskich i azjatyckich. Rozpoczynał od przekładów z portugalskiego. Z czasem zaczął pisywać także eseje uzyskując wiele nagród literackich i uznanie czytelników. Emil Krebs to niemieckiego pochodzenia poliglota. Zasłynął samodzielnie ucząc się francuskiego w wieku zaledwie 7 lat, jako maturzysta władał już 12 językami. Jego wybitne zdolności językowe dostrzeżono w Berlinie, gdzie zgłosił się na seminarium języków orientalnych. W swoim życiu studiował ponad 120 języków, z których władał aż 68. mózg Krebsa został poddany badaniom, które upubliczniono w 2004 roku, wykazując asymetrię międzypółkulową. Z zeznań świadków wynika iż uczył się języków unikalną jedynie sobie znana metodą, niezwykle skomplikowaną. Podobne anomalie w budowie mózgu wykryto u sawanta autystycznego Daniela Tammeta, który posługuje się 11 językami. Niezwykłej umiejętności dowiódł on ucząc się islandzkiego w siedem dni. Umiejętności językowe sprawiają mu przyjemność, dając motywację do dalszej nauki i doskonalenia. Niecodzienną znajomością języków poszczycić się może Benny Lewis, autor bloga czytanego przez tysiące osób zgłębiających tajniki nauki języków. Lewis twierdzi, iż każdy może się nauczyć tylu języków ilu chce jednak niezbędna jest ciężka praca i odpowiednia motywacja. Jest zwolennikiem metody immersion. Wydając kolejne książki swego autorstwa przekonuje iż wiele zależy od podejścia, mentalności, namawia do nauki języka w trzy miesiące. Wybitna postacią znaną na całym świecie jest poliglota Alexander Arguelles. Amerykański uczony, pisarz i językoznawca, jest wielkim autorytetem wśród metodyków jak i poliglotów. Prócz tego, że sam swoje życie poświęcił nauce języków i metodom ich uczenia się dochodząc do perfekcji w nauce, to również duża wagę poświęca do krzewienia w ludziach wiedzy o nauce języków. Opracował niejako biblię wskazówek jak uczyć się efektywnie. Stawia siebie jako przykład człowieka który poprzez własny upór i motywację nauczył się tak wiele. Jego życiorys dowodzi, iż jako dziecko nie był dzieckiem zdolnym ani wyróżniającym się. Poleca naukę języków poprzez czytanie literatury w oryginale i jej tłumaczenie. Sam posługuje się 50 językami świata, głównie wymarłymi i istniejącymi tylko w piśmie. Sukcesywnie interesował się różnymi rodzinami języków. Zaczynał od francuskiego, z czasem wykładając w emiratach Arabskich zainteresował się językami semickimi, a następnie językami orientalnymi, głównie koreańskim. Ze współczesnych poliglotów warto wspomnieć Ioannisa Ikonomou, obecnie będącego greckim tłumaczem przy Komisji Europejskiej. Posiada on udokumentowaną znajomość 32 języków. Dla wielu poliglotów wątpliwym może być fakt znajomości języka, bowiem wiele języków jakich się uczą są językami martwymi, wyłącznie literackimi lub niezwykle rzadkimi dialektami. Do rzadkości należą dokumentacje związane z potwierdzeniem znajomości języka przez poliglotę. Rozbieżności w rekordach i rankingach bywają dość znaczące. Ciekawą osobistością wśród poliglotów jest Emanuel Marini, Włoch władający 15 językami obcymi biegle oraz ojczystym włoskim. Co ciekawe Emanuel mówi również po polsku i to całkiem dobrze. Poza polskim włada także angielskim, rumuńskim, węgierskim, niemieckim oraz rosyjskim, tureckim, islandzkim i słoweńskim, portugalskim, hiszpańskim, duńskim,macedońskim, serbskim. Jak twierdzi polskiego nauczył się z książki, uznaje jego znajomość za bardzo przydatną, dzięki której może porozumieć się z ludźmi. Poliglotą o udokumentowanej znajomości języków uznany jest także Giuseppe Gasparo Mezzofanti. Źródła podają iż znał on ponad trzydzieści osiem języków i pięćdziesiąt dialektów. Katolicki duchowny był również językoznawcą. W młodym wieku rozpoczął intensywną naukę języków semickich, z czasem został profesorem języków klasycznych i orientalnych.

Poligloci na świecie istnieli od zawsze i wciąż istnieją, niemniej nie są dość liczną grupą. Jak dowodzą badania i statystyki by znać kilkanaście języków nie trzeba być geniuszem i posiadać nadzwyczajnych umiejętności. Coraz częściej bez trudu uczymy się trzeciego, czwartego języka, przy odrobinie motywacji i pracy jesteśmy w stanie opanować wiele więcej. Znajomość języków jest niczym lekarstwo pozwala być bardziej sprawnym umysłowo, kreatywnym, a przede wszystkim otwiera szereg możliwości nie tylko w biznesie, towarzystwie ale w studiowaniu praktycznie każdej dziedziny nauki, życia.

Polecam również:

  • http://apolyglotworld.com/the-9-habits-of-highly-effective-polyglots/
  • http://www.sprachcaffe.com/polski/blog/najwi%C4%99ksze-autorytety-j%C4%99zykowe-w-polsce.htm
  • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_polyglots