Lista 10 osób znających bardzo dużoooo języków:)

Większość z nas zna/uczy się 1-2 języków obcych… Są jednak osoby, które biegle mówią wieloma językami i wciąż im mało….Poznajcie rekordy w ilości poznanych języków, o których nie macie pojęcia!

PoliglociZnajomość języków obcych to cenna umiejętność

Coraz więcej osób intensywnie uczy się co najmniej kilku języków obcych, mimo że wystarczy poznać angielski, aby móc sobie poradzić w konwersacji w zasadzie na całym świecie. Dlaczego uczymy się języków? Niektórzy uczą się dla własnego hobby i pasji, inni z przymusu, jeszcze inni dlatego, że czerpią z nauki przyjemność, a nauka języków to nic innego jak doskonała gimnastyka dla mózgu. Niestety nie wszystkim nauka języka przychodzi z łatwością. Metod nauki jest wiele i każdemu odpowiada inna, by efektywnie uczyć się języka należy wybrać metodę nauki odpowiednią z własnymi  preferencjami i możliwościami. Nie zawsze łatwość w przyswojeniu wiedzy z zakresu języka obcego to kwestia talentu i predyspozycji, często zasługą jest trafiająca do ucznia metoda nauki, odpowiednie podejście. Mimo iż obiektywnie za najlepszą metodę uznana została metoda zanurzenia, to mnóstwo poliglotów uczy się równie skutecznie, efektywnie w inny sposób na przykład czytając literaturę w danym języku, czy też nawiązując kontakty międzynarodowe i korespondując w danym języku. Osoby mówiące wieloma językami imponują pozostałym, głównie z powodu bogactwa wiedzy, znajomości, które posiedli dzięki nauce języków. To doskonała motywacja do nauki. Wielu poliglotów jest niebywałymi autorytetami dla młodych, początkujących.

Przykładem osób władających wieloma językami jest święty Jan Paweł II, który zapoczątkował przemawianie i modlitwę w wielu językach wiernych. Władał on poza ojczystym językiem polskim ośmioma językami obcymi w tym klasyczną greką i łaciną.
Dorównującym Papieżowi Janowi Pawłowi II jest również zwierzchnik kościoła bo Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. Grecki duchowny włada ośmioma językami. Jest poliglotą posługującym się poza greckim i tureckim językiem włoskim, niemieckim, francuskim  a także angielskim, łacina i klasyczną greką. Wśród znanych polskich poliglotów wymienić warto Andrzeja Gawrońskiego, profesora uniwersytetów Jagiellońskiego oraz Lwowskiego. Indolog i językoznawca, sam mawiał “mówię i piszę w 40 językach, rozumiem zaś i czytam w około 100″. władał językami zarówno współczesnymi jak i wygasłymi azjatyckimi i afrykańskimi. Ireneusz Kania to kolejny z polskich poliglotów XX wieku. Był on tłumaczem, przekładał książki z kilkunastu języków, głównie romańskich i azjatyckich. Rozpoczynał od przekładów z portugalskiego. Z czasem zaczął pisywać także eseje uzyskując wiele nagród literackich i uznanie czytelników. Emil Krebs to niemieckiego pochodzenia poliglota. Zasłynął samodzielnie ucząc się francuskiego w wieku zaledwie 7 lat, jako maturzysta władał już 12 językami. Jego wybitne zdolności językowe dostrzeżono w Berlinie, gdzie zgłosił się na seminarium języków orientalnych. W swoim życiu studiował ponad 120 języków, z których władał aż 68. mózg Krebsa został poddany badaniom, które upubliczniono w 2004 roku, wykazując asymetrię międzypółkulową. Z zeznań świadków wynika iż uczył się języków unikalną jedynie sobie znana metodą, niezwykle skomplikowaną. Podobne anomalie w budowie mózgu wykryto u sawanta autystycznego Daniela Tammeta, który posługuje się 11 językami. Niezwykłej umiejętności dowiódł on ucząc się islandzkiego w siedem dni. Umiejętności językowe sprawiają mu przyjemność, dając motywację do dalszej nauki i doskonalenia. Niecodzienną znajomością języków poszczycić się może Benny Lewis, autor bloga czytanego przez tysiące osób zgłębiających tajniki nauki języków. Lewis twierdzi, iż każdy może się nauczyć tylu języków ilu chce jednak niezbędna jest ciężka praca i odpowiednia motywacja. Jest zwolennikiem metody immersion. Wydając kolejne książki swego autorstwa przekonuje iż wiele zależy od podejścia, mentalności, namawia do nauki języka w trzy miesiące. Wybitna postacią znaną na całym świecie jest poliglota Alexander Arguelles. Amerykański uczony, pisarz i językoznawca, jest wielkim autorytetem wśród metodyków jak i poliglotów. Prócz tego, że sam swoje życie poświęcił nauce języków i metodom ich uczenia się dochodząc do perfekcji w nauce, to również duża wagę poświęca do krzewienia w ludziach wiedzy o nauce języków. Opracował niejako biblię wskazówek jak uczyć się efektywnie. Stawia siebie jako przykład człowieka który poprzez własny upór i motywację nauczył się tak wiele. Jego życiorys dowodzi, iż jako dziecko nie był dzieckiem zdolnym ani wyróżniającym się. Poleca naukę języków poprzez czytanie literatury w oryginale i jej tłumaczenie. Sam posługuje się 50 językami świata, głównie wymarłymi i istniejącymi tylko w piśmie. Sukcesywnie interesował się różnymi rodzinami języków. Zaczynał od francuskiego, z czasem wykładając w emiratach Arabskich zainteresował się językami semickimi, a następnie językami orientalnymi, głównie koreańskim. Ze współczesnych poliglotów warto wspomnieć Ioannisa Ikonomou, obecnie będącego greckim tłumaczem przy Komisji Europejskiej. Posiada on udokumentowaną znajomość 32 języków. Dla wielu poliglotów wątpliwym może być fakt znajomości języka, bowiem wiele języków jakich się uczą są językami martwymi, wyłącznie literackimi lub niezwykle rzadkimi dialektami. Do rzadkości należą dokumentacje związane z potwierdzeniem znajomości języka przez poliglotę. Rozbieżności w rekordach i rankingach bywają dość znaczące. Ciekawą osobistością wśród poliglotów jest Emanuel Marini, Włoch władający 15 językami obcymi biegle oraz ojczystym włoskim. Co ciekawe Emanuel mówi również po polsku i to całkiem dobrze. Poza polskim włada także angielskim, rumuńskim, węgierskim, niemieckim oraz rosyjskim, tureckim, islandzkim i słoweńskim, portugalskim, hiszpańskim, duńskim,macedońskim, serbskim. Jak twierdzi polskiego nauczył się z książki, uznaje jego znajomość za bardzo przydatną, dzięki której może porozumieć się z ludźmi. Poliglotą o udokumentowanej znajomości języków uznany jest także Giuseppe Gasparo Mezzofanti. Źródła podają iż znał on ponad trzydzieści osiem języków i pięćdziesiąt dialektów. Katolicki duchowny był również językoznawcą. W młodym wieku rozpoczął intensywną naukę języków semickich, z czasem został profesorem języków klasycznych i orientalnych.

Poligloci na świecie istnieli od zawsze i wciąż istnieją, niemniej nie są dość liczną grupą. Jak dowodzą badania i statystyki by znać kilkanaście języków nie trzeba być geniuszem i posiadać nadzwyczajnych umiejętności. Coraz częściej bez trudu uczymy się trzeciego, czwartego języka, przy odrobinie motywacji i pracy jesteśmy w stanie opanować wiele więcej. Znajomość języków jest niczym lekarstwo pozwala być bardziej sprawnym umysłowo, kreatywnym, a przede wszystkim otwiera szereg możliwości nie tylko w biznesie, towarzystwie ale w studiowaniu praktycznie każdej dziedziny nauki, życia.

Polecam również:

 • http://apolyglotworld.com/the-9-habits-of-highly-effective-polyglots/
 • http://www.sprachcaffe.com/polski/blog/najwi%C4%99ksze-autorytety-j%C4%99zykowe-w-polsce.htm
 • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_polyglots

Najpopularniejsze języki obce, których uczą się Polacy to…

Najpopularniejsze języki to:

Od kilkunastu lat Polacy świadomie doskonalą znajomość języków obcych, dotyczy to zarówno młodszych jak i starszych grup wiekowych. Do rzadkości należą osoby nie mówiące i nie znające chociażby podstaw żadnego z języków obcych. Co za tym idzie uchodzimy za naród komunikatywny, zarówno dla cudzoziemców przebywających w Polsce, jak i turystów podróżujących po świecie, czy też pracowników funkcjonujących w środowisku międzynarodowym. Od czasu narastania fali emigracji zarobkowej już nie tylko specjaliści, kadra kierownicza, inżynierowie władają językami ale również, o ile nie przede wszystkim osoby podejmujące prace fizyczne, dedykowane nisko wykwalifikowanemu personelowi. Nikogo już nie trzeba przekonywać o słuszności nauki języków, które są furtką do świata, nawiązania relacji towarzyskich, biznesowych bez ograniczeń narodowościowych.

Dzięki znajomości angielskiego możemy kształcić się na wszystkich kontynentach świata, brać udział w konferencjach, badaniach naukowych, zabierać głos na wszelakie tematy, jak również konkurować w biznesie.

Angieski, najpopularniejszy w 2014Chcąc wyznaczyć czołówkę najpopularniejszych języków obcych w Polsce należy przyjrzeć się motywacjom Polaków do podejmowania nauki języka. Bardzo często motywacją jest praca lub chęć jej pozyskania. Na prowadzeniu wśród uczących się języków są osoby młode, jednak i tych w wieku dojrzałym nie brakuje. Szeroka dostępność kursów językowych, nauki online, poprzez programy komputerowe, jak i Skype potęguje ilość osób uczących się i doskonalących swoje kompetencje językowe. Duże znaczenie ma również elastyczność ofert wobec potrzeb uczniów, jak też obniżenie kosztów nauki języka obcego. Przybywa osób, których życie zmusiło do dokształcenia się w zakresie posługiwania się językami obcymi na co dzień, tak w pracy jak i w życiu osobistym. Dla wielu osób motywacją do nauki jest konieczność lub perspektywa możliwej emigracji. Z wyżej wymienionych powodów najbezpieczniejszym z języków jest angielski, którego znajomość przydaje się na całym świecie, nie tylko w Wielkiej Brytanii, czy Irlandii. Kolejną z kwestii jest stopień znajomości języka, bowiem nie sztuką jest znać podstawy wielu języków, a przynajmniej posługiwać się językiem na poziomie komunikatywnym. W tym przypadku wśród Polaków najwięcej jest osób wymieniających angielski ze znajomością komunikatywną.

Angielski nr. 1

Po ogromnym boomie i zauroczeniu nauką angielskiego w Polsce pojawiło się wiele konkurencyjnych języków, jakimi zainteresowali się Polacy. Mimo wszystko to angielski jest językiem najbardziej popularnym, uznawany za podstawę w nauce języków obcych. Dzięki wprowadzeniu obowiązku nauczania angielskiego w szkołach publicznych, już na etapie szkoły podstawowej, a coraz częściej także przedszkola, młode pokolenie nie ma większych problemów z komunikacją w języku angielskim. Ta sytuacja sprawiła, że Polacy chętnie zaczęli podejmować naukę kolejnego z języków obcych. Często jest to niemiecki, jako język sąsiadów terytorialnych i drugi z popularnych języków europejskich. Z uwagi na międzynarodowe trendy biznesowe coraz więcej osób podejmuje się nauki języka rosyjskiego, który powraca do użytku po latach ostracyzmu nie tylko w biznesie.

Mix języków obcychEtap edukacji obowiązkowej kształtuje bez wątpienia trendy w nauce języków, które są kluczowe dla szkół językowych wpasowujących się w potrzeby uczniów. Dostrzec to zjawisko można z łatwością, przeglądając propozycje nauki języków obcych w większości stacjonarnych szkół językowych w kraju. Poza angielskim powszechną ofertą cieszy się niemiecki, znacznie rzadszym jest francuski i hiszpański. Najczęściej szkoły językowe proponują kursy po zebraniu odpowiedniej liczby zainteresowanych w przeciwieństwie do cyklicznych kursów angielskiego, niemieckiego, odbywających się niezależnie od ilości chętnych.

Hiszpański, francuski, włoski…

Wielu Polaków dla własnego rozwoju osobistego, samodoskonalenia i zaspokojenia potrzeb samorealizacji, posiadania hobby i doskonalenia swoich umiejętności podejmuje naukę języków obcych wysoce egzotycznych. Pośród tych języków znajdują się arabski, języki bałkańskie, jak też norweski, szwedzki, czy chiński. Do najpopularniejszych języków wybieranych przez Polaków jako kolejny z języków obcych należy hiszpański, francuski a także duński, holenderski, czy włoski. Znajomość tychże języków to nie tylko przyjemność dla samego siebie ale także zwielokrotnienie szansy na europejskim rynku pracy. Popularną metodą nauki jest uczenie się grupami języków ze sobą spokrewnionych. Efektywność nauki języków obcych jest wówczas o wiele wyższa, kiedy uczymy się na przykład włoskiego, francuskiego i hiszpańskiego, które należą do grupy języków romańskich. Wbrew pozorom Polacy nie wybierają najłatwiejszych do nauki języków. Pochodnych języków słowiańskich uczy się niewielu Rodaków.

Języki skandynawskie…

W top 10 języków, jakich naukę podejmują Polacy znajdują się języki skandynawskie, czemu przyczyniły się kuszące warunki finansowe zatrudnienia w Skandynawii. Tendencję wzrostową odnotowuje również holenderski, czego przyczyna jest bardzo podobna. Ciekawa jest statystyka wybieralności języka do nauki w zależności od regionu. W województwach zachodnich palmę pierwszeństwa zbiera niemiecki, nawet przed angielskim, zaś regiony wschodnie wykazują duże zróżnicowanie. W opolskim dominuje holenderski, zaś w podkarpackim francuski, tymczasem w mazowieckim i łódzkim angielski.

Poza angielskim, który stał się językiem globalnym, popularność języków zmienia się w czasie, niemniej na tę popularność ma wpływ wiele czynników, począwszy od trendów, przez rynek pracy, po geograficzne uwarunkowania.


Polecam również:

Lista rzeczy, o których musisz pamiętać przed wyjazdem do UK

Podróż do Anglii – o czym warto pamiętać

W zależności od tego czy wyjeżdżasz do UK na stałe, czy też czasowo np. na kurs języka angielskiego, który trwa zwykle 2-3 tygodnie, czy na kontrakt czyli służbowo to lista rzeczy czyli “check list” jakie powinniśmy zabrać ze sobą jest inna. Oczywiście, że na miejscu wszystko możemy dostać i kupić ale po pierwsze będzie drożej, stracimy dużo czasu na załatwienie wszystkich formalności a i czasem mając problemy z komunikacją po angielsku możemy coś zle załatwić i mieć więcej problemów niż korzyści tak więc będąc zaradnym wcześniej więcej czasu na miejscu będziemy mieli na przyjemności;).

Polecam również najciekawszą stronę  gdzie znajdziecie wszystko na temat wyjazdów do Anglii (zarówno przed i po): Visitengland.com - strona w j. angielskim.

O czym pamiętać przed wyjazdem do UK

Tego nie możecie zapomnieć przed wyjazdem do UK “check list”

 • W przypadku wyjazdu na stałe bezwzględnie należy zabrać ze sobą wszelkie dokumenty poświadczające nasze wykształcenie, staż pracy, akt urodzenia itp. najważniejsze z tych dokumentów należy mieć przetłumaczone na język angielski przez przysięgłego tłumacza. Z pewnością przyda się życiorys w języku angielskim, warto mieć skany dokumentów na pendrive, jak i online w chmurze.
 • W przypadku wyjazdu okazjonalnego wszystko zależy od charakteru tego wyjazdu, co nam może być potrzebne. Jeśli wiemy, że nie czeka nas szukanie pracy, winniśmy skupić się na przygotowaniu się logistycznemu. Zawsze ze sobą warto mieć mapę okolicy. Jeżeli nie mamy zapewnionego lokum, również i o to zadbać należy jeszcze przed wyjazdem, bowiem będąc pierwszy raz w obcym mieście, w obcym państwie nie będzie łatwo znaleźć na szybko nocleg w korzystnej cenie.
 • Przydać się może przewodnik turystyczny z rozmówkami, pomoże nam on zorientować się co w danym miejscu można zobaczyć, zwiedzić, jak też dostarczy informacji o okolicy proponując nam wycieczki i atrakcje turystyczne w regionie.
 • Prócz typowej mapy ukazującej topografię terenu przy sobie warto mieć rozkłady komunikacji miejskiej nie tylko z godzinami odjazdów ale trasami wyznaczonymi na mapie poglądowej. Jeśli mamy dostęp do internetu można zastąpić mapy aplikacjami, które dostarczają ów informacji na bieżąco. Niestety ku przestrodze mapy drukowane należy zapakować w podróż, bowiem z internetem może być problem, a brak połączenia z siecią to brak aktualnych informacji.
 • Nie trzeba chyba wspominać iż telefon komórkowy to podstawa i warto wziąć taki, który nie ma sim lock’a by móc na miejscu wymienić na lokalną kartę SIM obniżając koszty połączeń telefonicznych jak i z siecią internet. Więcej o romowach pomiędzy Anglią a Polską przeczytacie tutaj.

Kursy angielskiego za granicą

 • Bez względu na to czy mamy zamiar wracać z Anglii czy nie, bilet powrotny należy mieć ze sobą. Wiele osób żartuje z tej zasady, jednak jeszcze więcej osób może potwierdzić, iż to istotny element podróży w nieznane, podobnie jak polisa ubezpieczeniowa.
 • Do zabrania doliczyć trzeba Europejską Kartę Ubezpieczenia, to zakres minimum, warto go rozszerzyć o prywatne czasowe ubezpieczenie turystyczne, bądź pracownicze, zwłaszcza kiedy nasze polskie ubezpieczenie nas nie obejmuje z różnych przyczyn.
 • Dokumenty podróżne takie jak paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, dowód ubezpieczenia, bilety, rezerwacje noclegu, opłacone inne usługi należy mieć w kilku egzemplarzach skopiowane na wypadek kradzieży, zgubienia itp.
 • Z rzeczy osobistych należy mieć przy sobie numery telefonów alarmowych straży, policji pogotowia obowiązujące w Anglii, warto również wcześniej sprawdzić najbliższe adresy posterunku tamtejszej policji, szpitala itp. Poza angielskimi numerami telefonów winno się mieć przy sobie kontakty do osób, które należy powiadomić w razie gdyby się nam coś stało. Bardzo ważne jest powiadomienie w kraju przynajmniej jednej osoby, że wyjeżdżamy do Anglii i gdzie planujemy się zatrzymać. Z adresów w Wielkiej Brytanii warto wynotować ambasadę polską i najbliższy konsulat. Sprawdzić też warto ceny taksówek, połączeń, tak aby nie dać zrobić z siebie ofiary wyłudzeń.
 • Obojętne czy w podróż za chlebem czy turystycznie czy też w jakichkolwiek innych celach zabrać ze sobą należy słownik. Nawet kiedy wydaje się nam, że z angielskim problemów nie mamy warto ze sobą mieć słownik dwustronny.
 • Z praktycznych rzeczy jakie winny znaleźć się na liście do zabrania jest również apteczka, leki w w Wielkiej Brytanii są o wiele droższe, stąd też warto mieć podstawowy zakres leków ze sobą.
 • Przygotować się należy również na deszcz. Wbrew pozorom Anglia to kraina deszczu, także latem. Warto mieć ze sobą parasol, palto itp., aczkolwiek można się w to również zaopatrzyć na miejscu.

Londyn

Wiele informacji o Anglii, pracy, kursach angielskiego, praktykach, szkołach, studiach i innych praktycznych rzeczach w Anglii znajdziecie na portalu http://www.polska-anglia.co.uk/ a szczególnie na stronie FAQ http://www.polska-anglia.co.uk/faq.htm, na która serecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych wyjazdem do UK lub tych, którzy już tam mieszkają:)

Jak zawsze w komentarzach lub na email proszę o wasze porady i ciekawe wskazówki w nawiązaniu do artykułu.

Poradnik „Jak tanio dzwonić z Anglii do Polski w 2015”

Rozmowy w UE

Anglia wciąż jest najpopularnijeszym krajem zarówno jeśli chodzi o kursy językowe za granicą, wyjazdy stricte turystyczne i emigrację zarobkową. W każdej z tych sytuacji, bez względu na to kiedy, gdzie i jak długo będziemy w UK potrzebujemy zadzwonić do rodziny, znajomych czy to nawet służbowo do Polski. Stawki za romowy w UE są wciąż jednak wysokie i przy dłuższych konwersacjach możemy potem zbyt dużo zapłacić już po powrocie do Polski. Mówię tu oczywiście o  roamingu międzynarodowym, czyli mechanizmie umożliwiającym komunikację za pośrednictwem operatora z innego kraju niż nasz gdzie mamy wykupiony abonamnet. Na szczęście w niepamięć już odeszły astronomiczne ceny “za impuls” nabity przez nieopatrznie odebrane podczas wakacji połączenie z Polski. Ceny jednak wciąż są wysokie mimo coraz częstrzych obniżek przez UE. Więcej o aktualnych stawkach roamingu znajdziecie na stronie Uke.gov.pl/aktualnosci

Tanie rozmowy z Polski do UKPoniżej przedstawię wam ciekawą alternatywę jak to tanio można rozmawiać pomiędzy Anglia a Polską! Zapraszam:) Za wsparcie merytoryczne przy napisaniu tesktu dziękuję serwisowi Polska-anglia.co.uk, który oferuje tanie rozmowy do Polski zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego (strona www)

Co powiniśmy wiedzieć na temat połączeń telefonicznych Anglia-Polska

Wyjeżdżając do Anglii warto mieć kontakt z bliskimi, przyjaciółmi w Polsce, zapewniają oni przynajmniej na początku duże wsparcie psychiczne, kiedy nie umiemy poradzić sobie ze zderzeniem z rzeczywistością inną niż planowaliśmy, problemami i tęsknotą czy barierą językową. Jak obniżyć koszty połączeń do Polski warto wiedzieć. Jednym z rozwiązań są rozmowy przez Skype jednak aby skorzystać z tej opcji trzeba mieć tani dostęp do sieci, w innej sytuacji nie ma to sensu. Z Internetu skorzystać można zarówno w punktach hot spot, jak i darmowego wifi, jednak w przestrzeni publicznej brak jest komfortu na rozmowy z bliskimi. Sam fakt bycia w zasięgu internetu jest ogromnym plusem, bowiem zapewnia nam kontakt online z Polską i całym światem. Coraz tańszy internet mobilny dostępny jest także w Wielkiej Brytanii. Czasem warto zainwestować w kartę SIM z dostępem do sieci zamiast limitem rozmów. W sieci nie brakuje aplikacji mobilnych, które pozwalają na rozmowy, przesyłanie plików zdjęciowych i multimedialnych, w tym filmów bez opłat, pod warunkiem iż osoba odbierająca informacje korzysta z te samej aplikacji. Aplikacje dostępne są zarówno na system Android jak też Apple. Kiedy nie mamy dostępu do internetu warto zaoszczędzić korzystając z ofert np. portali takich jak tanie-rozmowy-do-Polski.eu.

Wyjazdy do Anglii = drogie rozmowy do Polski?

Rozmowy od 0.5 pensa z komórki?

Z telefonów komórkowych możliwe jest rozmawianie z polskimi numerami stacjonarnymi i komórkowymi już od 0,5 pensa za minutę np. w taryfie „Value call” na numery stancjonarne lub 4.5 pensa na numery komórkowe (dane ze strony http://www.tanie-rozmowy-do-polski.eu). Wykupując dostęp do rozmów z Polską nie trzeba określać docelowego numeru, bowiem dzwoniąc korzystamy z kodu dostępu ‘p’ lub adekwatnego do modelu telefonu, co oznacza że możemy wybrać w tej formule dowolny numer z kontaktów. W zależności od potrzeb można również wyposażyć się w pakiety miesięczne na dzwonienie do Polski. Oczywiście można też korzystać z polskich numerów sieci komórkowych, które oferują szereg okazyjnych pakietów roamingowych, jednak to rozwiązanie dotyczy przede wszystkim osób, które rozmawiają stosunkowo niewiele i wyjeżdżają do Anglii na krótko. Pewnym rozwiązaniem jest posiadanie dwóch telefonów dla odbioru rozmów i wykonywania połączeń. Prócz tanich operatorów, którzy oferują obniżenie kosztu rozmów międzynarodowych można skorzystać z wielu aplikacji na smartfony .

Poza rozmowami dostępne są bezpłatne wiadomości tekstowe za pośrednictwem komunikatora działającego w sieci internet. Nie mając dostępu do szybkiego łącza internetowego można skorzystać z giffgaff korzystającego z masztów O2, jednak to wiąże się z posiadaniem odrębnej karty SIM. Nie zawsze jednak operatorzy komórkowi brytyjscy mają atrakcyjną ofertę na połączenia międzynarodowe, wówczas alternatywy proponujące okazyjne ceny na rozmowy do Polski zyskują na znaczeniu. Należy pamiętać, iż większość sieci komórkowych brytyjskich zapewnia niskie ceny abonamentów i rozmów międzynarodowych w telefonach abonamentowych, które możemy zakupić dopiero po przepracowaniu kilku miesięcy w Anglii, wykazując stosowne dokumenty uzyskania dochodów.

Operatorzy na kartę zazwyczaj nie są konkurencyjni z wirtualnymi ofertami rozmów do Polski. Podobnie jest z telefonią stacjonarną. Mimo iż nieograniczone rozmowy międzynarodowe ze stacjonarnego telefonu Orange w Anglii to tylko 1 funt miesięcznie to trzeba ów telefon w Orange posiadać. Podobne do Orange oferty posiada TaltTalk czy Call Bost. Alternatywnym sposobem rozmów jest system VoIP, w którym nie są wymagane żadne kontrakty i zobowiązania poza poniesieniem kosztów połączeń z Polską i numerem 0844, co niestety może sporo kosztować (przed wybraniem numeru należy sprawdzić cennik u swojego operatora). Wśród operatorów VoIP wymienić należy: www.0844calls.co.uk, a także www.cheapcalls.co.uk, czy też www.budgetcom.co.uk.

By nie wydawać za wiele na rozmowy a zarazem być w kontakcie z najbliższymi warto jeszcze przed wyjazdem rozeznać rynek ofert operatorów komórkowych i stacjonarnych podaje Pan Robert ze strony http://www.tanie-rozmowy-do-polski.eu.

FAQ czyli najważniejsze odpowiedzi o tanim i szybkim dzwonieniu z Anglii do Polski znajdziecie na: http://www.tanie-rozmowy-do-polski.eu/faq.htm

Jeśli macie doświadczenia z ciekawymi stronami, operatorami, które pomogą obniżyć ceny połączeć pomiędzy Polską a Anglią to zapraszam do kontaktu mailowego lub pozostawienia komentarzy poniżej;) Pozdrawiam

Stres – największy wróg studenta

Dzisiaj zapraszam studentów na portal Notatek.pl

Kiedy w naszym studenckim życiu przychodzi moment,  w którym musimy stawić czoła pewnym trudnym sytuacjom; takim jak egzaminy, różnego rodzaju projekty, czy prezentacje, często pojawia się stres. Dużo mówi się o tym, że trzeba być przygotowanym, wypoczętym i najlepiej emanować radością i miłością do całego świata, a zniknie. Co jednak, gdy nie? Jak wówczas w kilka sekund możemy sobie pomóc?
1.    Skup się na oddechu. Weź głęboki wdech i zatrzymaj go przez 3 sekundy. Następnie zrób szybki wydech. Powtórz ćwiczenie jeszcze dwa razy.  Zauważysz, że oddychasz spokojniej i tak też się czujesz.
2.    Uwolnij napięcie. Napnij najbardziej jak tylko możesz wszystkie mięśnie twojego ciała. Następnie weź głęboki wdech i zatrzymaj przez 5 sekund. Oddychaj spokojnie, jednocześnie rozluźniając mięśnie i poczuj jak stres znika.
3.    Odwiedź swoją Świątynię Spokoju. Zamknij na chwilę oczy i w swojej wyobraźni przenieś się do miejsca, które kojarzy ci się z relaksem, spokojem i wyciszeniem. Oddychaj powoli. Powtarzaj ćwiczenie za każdym razem, gdy poczujesz taką potrzebę.
4.    Uśmiechnij się.  Gdy się uśmiechasz, twój organizm uwalnia endorfiny. Ich obecność  wyklucza współistnienie stresu. Uśmiechnij się do siebie lub kolegi obok, pomożesz sobie i jemu, gdyż odwzajemniony uśmiech potęguje swoje działanie.
Korzystając z tych krótkich technik wprawisz się w lepszy nastrój i z łatwością napiszesz wszystko co wiesz. By jednak wiedzieć odpowiednie rzeczy, musisz wcześniej mieć dobre notatki, z których skutecznie będziesz mógł się nauczyć całego materiału.

W tym celu wejdź na notatek.pl, gdzie znajdziesz wiedzę, której ci potrzeba. Są tu notatki z uczelni z całej Polski: Uniwersytety Jagiellońskiego, SGH, czy Uniwersytetu Ekonomiczego we Wrocławiu. Student każdego kierunku znajdzie coś dla siebie. Odwiedź więc notatek.pl i uczyń naukę efektywniejszą.

Notatek.pl - Materiały na studia: notatki, ćwiczenia, wykład