Ciekawe sposoby na naukę słownictwa, poprawę czytania/pisania/słuchania

Współcześnie bardzo duży nacisk w nauce języka obcego kładzie się na konwersację, umiejętność mówienia, komunikację, tym czasem wiele z metod nauki nie wyodrębnia nauki w zakresie pisowni, czy płynności czytania. O ile słuchanie jest niezbędne do komunikacji, a w zasadzie rozumienie ze słuchu, tak czytanie jest traktowane znacznie bardziej po macoszemu. Ogranicza się bowiem do zapoznania się z krótkimi tekstami obcojęzycznymi, o których toczy się w czasie zajęć dyskusja, bądź na których podstawie uczeń przygotowuje swoją wypowiedź ustną. Czytaniu sprzyja za to pęd do wiedzy, który potęguje i rozwija Internet.

To dzięki sieci wiele osób doskonali płynność czytania ze zrozumieniem w języku obcym. Szeroko dostępne utwory literackie, prasa, blogi umożliwiają dostęp do tekstu pisanego online. Bez wysiłku, ponoszenia kosztów możemy sięgnąć po lekturę. Również w kwestii słuchania można skorzystać z pomocy internetu i jego oferty. Najmniej uwagi poświęca się pisowni, co w konsekwencji prowadzi do zubożenia tej umiejętności i szeregu błędów, jakie robią w pisowni osoby legitymujące się znajomością języka nie tylko na poziomie podstawowym, ale i zaawansowanym. Nie tylko w kursach tradycyjnych króluje mowa, również w kursach online, aplikacjach do nauki języka na smartfony rzadko wymaga się pisania, znacznie częściej zadania polegają na wybraniu odpowiedzi, nagraniu odpowiedzi, dopasowaniu elementów, uzupełnieniu zdania itp. Nauce pisania sprzyja odręczne pisanie rozprawek, opowiadań, artykułów, jednak by ćwiczyć w ten sposób tę kompetencję należy najpierw przyswoić odpowiednią ilość słownictwa wraz z zapamiętaniem pisowni słówek, także użycia ich w kontekście. Wzbogaceniu słownictwa służą zarówno mnemotechniki jak też czytanie, słuchanie w obcym języku.

Wystarczy aktywnie przeczytać dziennie artykuł prasowy, także w sieci, by poznać co najmniej kilka nowych słów, jakich znaczenie zapamiętamy uzupełniając swój słownik. By mówić o nauczeniu się języka warto pamiętać o harmonijnym procesie, bowiem umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia są ze sobą ściśle połączone i przeplatają się wzajemnie. Bez słownictwa trudno jest rozumieć ze słuchu i przeciwnie, równie ciężko jest się wypowiedzieć itd.

colorful_media-business_english_magazine_24-201107_covNie można rozdzielić technik nauki wyłącznie służących doskonaleniu czytania czy słuchania, zwłaszcza, iż celowo podkreśla się harmonijność kursów, zajęć nauki języka dla uzyskania zadowalającego efektu. Nie od dziś znana jest tzw. mapa myśli, która wspiera naukę nie tylko języka. Wiele technik nauczania skierowanych jest właśnie na całościowe uczenie się wszystkimi zmysłami w wielu obszarach łącznie uwzględniając potrzebę ćwiczenia słownictwa, pisowni, czytania i komunikacji werbalnej. Istotne znaczenie w mapie myśli mają kolory i grafika, która wyróżnia kluczowe słowa, elementy i tematy, te zaś dzielą się na coraz bardziej szczegółowe. Bardzo często stworzenie mapy myśli w postaci konspektu, grafiki nie wymaga utrwalenia. Odpowiednio sporządzona zapada w pamięć trwałą. Niezawodne w poszerzaniu słownictwa są fiszki. Technika ich wykonania zależy od osobistych preferencji ucznia, niemniej fiszki mogą przyczynić się jednocześnie do nauki czytania, rozumienia i wymowy.

Polecane są również w wersji elektronicznej, mogą być wzbogacone o możliwość odsłuchania wymowy, czy poznania rozszerzonego znaczenia. Fiszki są doskonałym sposobem na powtórki, ale nie tylko. Prócz fiszek znaną metodą są skojarzenia i łańcuchy skojarzeń. Im bardziej absurdalna historia skojarzeń, tym większe prawdopodobieństwo utrwalenia. Niestety nie wszystkim udaje się skutecznie tworzyć skojarzenia, alternatywą są wówczas doświadczenia, które znacznie lepiej zapamiętujemy niżeli przeczytane czy zasłyszane historie, słowa. Modyfikacji w zakresie zakładek pamięciowych i łańcuchów jest wiele, grunt by były one skuteczne. Nie są to standardowe techniki nauki, mimo to trudno spotkać kogoś, kto nigdy ich nie próbował.

fiszki-do-nauki-jezykow-obcych-cztery-glowy-wydawnictwoCo ważne, jak w nauce czegokolwiek istotne jest zorganizowanie, harmonogram pracy, któremu sprzyja wizualizacja. Graficzne przedstawienie przedmiotu nauki ułatwia kojarzenie i zapamiętywanie. Wbrew pozorom nasz mózg może zapamiętać o wiele więcej niż się nam wydaje. W nauce języka istotna jest automatyzacja i utrwalenie. Nie jest sukcesem zapamiętać tysiące słówek na okoliczność egzaminu, za to sztuką jest zapamiętać i umieć odtworzyć znaczenie słów po roku, dwóch, pięciu. Podobnie jest z samym rozumieniem słówek, dopiero rozumienie słów wypowiedzianych w kontekście, podczas potocznej rozmowy czy przekazu w radiu dowodzi znajomości słownictwa. Co zrobić, by umieć wykorzystać potencjał swojego mózgu do nauki, a nie tylko uczyć się na potrzeby odpytywania itp. ?

Odpowiedzią na zapotrzebowanie względem pomocy dydaktycznych w tej materii są liczne programy komputerowe i platformy e-learningowe, które oferują interaktywne pulpity, indywidualizację programu nauczania, jak również rozbudowaną bibliotekę multimediów. Dzięki kolorowym grafikom zmieniającym się w naszych telefonach i głosom lektorów w ćwiczeniach możemy uczyć się jednocześnie czytania, mówienia, rozumienia, słuchania itd. Jak jednak wiadomo, nic tak nie uczy jak własne doświadczenia, stąd tak istotna jest relacja i interakcja z drugim człowiekiem. Nauczyciele i metodycy podkreślają, iż wzmocnieniem w nauce jest nie tyle kontakt z native speakerem co forma tego kontaktu. Nauka przez Skype i komunikatory online nie jest nigdy tak efektywna jak poprzez osobiste spotkanie.

learning-onlineCo więcej podkreśla się, iż nawet spotkanie z nauczycielem face to face nie jest tak efektywne jak spontaniczne doświadczenia komunikacyjne, kontakt z żywym językiem zagranicą, z przypadkowymi osobami w środowisku międzynarodowym. Temu sprzyjają wyjazdy zagraniczne, tak w ramach kursu językowego, jak i wymiany studenckiej, czy wyjazdu zarobkowego.

W procesie nauki niezmiernie ważne są powtórki, ich częstotliwość i sposób przeprowadzenia. Badania dowodzą, iż nie warto jest uczyć się nowego materiału dopóki nie opanuje się dotychczas powtarzanego słownictwa itp. Jednocześnie zasada ta ma zastosowanie pod warunkiem, iż program nauczania ułożony jest tak, iż kolejne elementy wiedzy wynikają z poprzednich i niezbędne jest opanowanie podstaw by móc przejść do zaawansowanych reguł, zasad. W przypadku nauki słownictwa nie ma to zastosowania, bowiem bez konsekwencji ujemnych możemy sukcesywnie dokładać do powtórek kolejne znaczenia poszerzając słownictwo. Niestety powtarzając budowę zdań w czasie teraźniejszym, z którą wciąż mamy problem nie warto mieszać z nowym tematem odnoszącym się do czasu przeszłego czy przyszłego. Między innym dlatego niezbędny jest nam plan nauki i powtórek.

Szybkość nauki języka wynika z naszych predyspozycji do nauki, chęci i ilości czasu jaki poświęcamy na doskonalenie nauki, a dopiero w dalszej kolejności od stosowanych technik, czy pomocy dydaktycznych. Zaangażowanie w naukę owocuje sukcesem, poświęcenie czasu na czytanie głośne, jak i pisanie wypracowań pozwala nie tylko poszerzyć słownictwo.

A Wy jakie macie rady i tajemne sztuczki na naukę języka?

One thought on “Ciekawe sposoby na naukę słownictwa, poprawę czytania/pisania/słuchania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>