Najpopularniejsze języki obce, których uczą się Polacy to…

Najpopularniejsze języki to:

Od kilkunastu lat Polacy świadomie doskonalą znajomość języków obcych, dotyczy to zarówno młodszych jak i starszych grup wiekowych. Do rzadkości należą osoby nie mówiące i nie znające chociażby podstaw żadnego z języków obcych. Co za tym idzie uchodzimy za naród komunikatywny, zarówno dla cudzoziemców przebywających w Polsce, jak i turystów podróżujących po świecie, czy też pracowników funkcjonujących w środowisku międzynarodowym. Od czasu narastania fali emigracji zarobkowej już nie tylko specjaliści, kadra kierownicza, inżynierowie władają językami ale również, o ile nie przede wszystkim osoby podejmujące prace fizyczne, dedykowane nisko wykwalifikowanemu personelowi. Nikogo już nie trzeba przekonywać o słuszności nauki języków, które są furtką do świata, nawiązania relacji towarzyskich, biznesowych bez ograniczeń narodowościowych.

Dzięki znajomości angielskiego możemy kształcić się na wszystkich kontynentach świata, brać udział w konferencjach, badaniach naukowych, zabierać głos na wszelakie tematy, jak również konkurować w biznesie.

Angieski, najpopularniejszy w 2014Chcąc wyznaczyć czołówkę najpopularniejszych języków obcych w Polsce należy przyjrzeć się motywacjom Polaków do podejmowania nauki języka. Bardzo często motywacją jest praca lub chęć jej pozyskania. Na prowadzeniu wśród uczących się języków są osoby młode, jednak i tych w wieku dojrzałym nie brakuje. Szeroka dostępność kursów językowych, nauki online, poprzez programy komputerowe, jak i Skype potęguje ilość osób uczących się i doskonalących swoje kompetencje językowe. Duże znaczenie ma również elastyczność ofert wobec potrzeb uczniów, jak też obniżenie kosztów nauki języka obcego. Przybywa osób, których życie zmusiło do dokształcenia się w zakresie posługiwania się językami obcymi na co dzień, tak w pracy jak i w życiu osobistym. Dla wielu osób motywacją do nauki jest konieczność lub perspektywa możliwej emigracji. Z wyżej wymienionych powodów najbezpieczniejszym z języków jest angielski, którego znajomość przydaje się na całym świecie, nie tylko w Wielkiej Brytanii, czy Irlandii. Kolejną z kwestii jest stopień znajomości języka, bowiem nie sztuką jest znać podstawy wielu języków, a przynajmniej posługiwać się językiem na poziomie komunikatywnym. W tym przypadku wśród Polaków najwięcej jest osób wymieniających angielski ze znajomością komunikatywną.

Angielski nr. 1

Po ogromnym boomie i zauroczeniu nauką angielskiego w Polsce pojawiło się wiele konkurencyjnych języków, jakimi zainteresowali się Polacy. Mimo wszystko to angielski jest językiem najbardziej popularnym, uznawany za podstawę w nauce języków obcych. Dzięki wprowadzeniu obowiązku nauczania angielskiego w szkołach publicznych, już na etapie szkoły podstawowej, a coraz częściej także przedszkola, młode pokolenie nie ma większych problemów z komunikacją w języku angielskim. Ta sytuacja sprawiła, że Polacy chętnie zaczęli podejmować naukę kolejnego z języków obcych. Często jest to niemiecki, jako język sąsiadów terytorialnych i drugi z popularnych języków europejskich. Z uwagi na międzynarodowe trendy biznesowe coraz więcej osób podejmuje się nauki języka rosyjskiego, który powraca do użytku po latach ostracyzmu nie tylko w biznesie.

Mix języków obcychEtap edukacji obowiązkowej kształtuje bez wątpienia trendy w nauce języków, które są kluczowe dla szkół językowych wpasowujących się w potrzeby uczniów. Dostrzec to zjawisko można z łatwością, przeglądając propozycje nauki języków obcych w większości stacjonarnych szkół językowych w kraju. Poza angielskim powszechną ofertą cieszy się niemiecki, znacznie rzadszym jest francuski i hiszpański. Najczęściej szkoły językowe proponują kursy po zebraniu odpowiedniej liczby zainteresowanych w przeciwieństwie do cyklicznych kursów angielskiego, niemieckiego, odbywających się niezależnie od ilości chętnych.

Hiszpański, francuski, włoski…

Wielu Polaków dla własnego rozwoju osobistego, samodoskonalenia i zaspokojenia potrzeb samorealizacji, posiadania hobby i doskonalenia swoich umiejętności podejmuje naukę języków obcych wysoce egzotycznych. Pośród tych języków znajdują się arabski, języki bałkańskie, jak też norweski, szwedzki, czy chiński. Do najpopularniejszych języków wybieranych przez Polaków jako kolejny z języków obcych należy hiszpański, francuski a także duński, holenderski, czy włoski. Znajomość tychże języków to nie tylko przyjemność dla samego siebie ale także zwielokrotnienie szansy na europejskim rynku pracy. Popularną metodą nauki jest uczenie się grupami języków ze sobą spokrewnionych. Efektywność nauki języków obcych jest wówczas o wiele wyższa, kiedy uczymy się na przykład włoskiego, francuskiego i hiszpańskiego, które należą do grupy języków romańskich. Wbrew pozorom Polacy nie wybierają najłatwiejszych do nauki języków. Pochodnych języków słowiańskich uczy się niewielu Rodaków.

Języki skandynawskie…

W top 10 języków, jakich naukę podejmują Polacy znajdują się języki skandynawskie, czemu przyczyniły się kuszące warunki finansowe zatrudnienia w Skandynawii. Tendencję wzrostową odnotowuje również holenderski, czego przyczyna jest bardzo podobna. Ciekawa jest statystyka wybieralności języka do nauki w zależności od regionu. W województwach zachodnich palmę pierwszeństwa zbiera niemiecki, nawet przed angielskim, zaś regiony wschodnie wykazują duże zróżnicowanie. W opolskim dominuje holenderski, zaś w podkarpackim francuski, tymczasem w mazowieckim i łódzkim angielski.

Poza angielskim, który stał się językiem globalnym, popularność języków zmienia się w czasie, niemniej na tę popularność ma wpływ wiele czynników, począwszy od trendów, przez rynek pracy, po geograficzne uwarunkowania.


Polecam również:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>