Platforma e-learningowa eLesson.pl

Kursy angielskiego za granicą są zwykle nie zamiennikiem lecz wartościowym dodatkiem do tradycyjnej nauki w Polsce. Nauka trwa zwykle wiele lat przez samym wyjazdem za granicę jak i po powrocie z niego również tak więc aby Nasze słownictwo i wszystko czego nauczyliśmy się na kursie zagraniczym nie było zmarnowane ciekawą formą nauki są platformy e-learningowe właśnie. Szczególnie polecana forma nauki jeśli zależy Nam na podszkoleniu języka przez wyjazdem za granicę to właśnie platforma do nauki online.

Platformy e-learningowe oferują dodatkową pomoc w uczeniu się za pomocą komputera oraz Internetu. eLesson.pl jest jedną z takich platform. Jej celem jest wspieranie procesu przyswajania języka angielskiego, proponując setki zróżnicowanych ćwiczeń i testów on-line, które można wybierać zgodnie z indywidualnymi potrzebami, możliwościami i preferencjami.
Wiele szkół dąży do urozmaicenia form nauki w oparciu o wykorzystanie nowoczesnej technologii. Dlatego szkoły uwzględniają często w swojej ofercie nie tylko atrakcyjne materiały w postaci podręczników, ale rówież zadania językowe do wykonania online. Ćwiczenia przygotowane na platformie eLesson.pl można potraktować jako urozmaicenie i uzupełnienie lekcji języka angielskiego lub też zadawać je w ramach pracy domowej. Nauczyciele języka angielskiego mają możliwość korzystania z dziennika z listą uczniów, indywidualnie dobierać zestawy ćwiczeń dla poszczególnych uczniów czy grup, analizować postępy w nauce oraz kontaktować się z uczniami drogą mailową w dowolnym czasie. System sam sprawdza poprawność wykonanych zadań, nauczyciel natomiast ma dostęp do wyników osiąganych przez swoich uczniów wraz z pełnym obrazem każdego wykonanego ćwiczenia.

Dodatkową zaletą jest ogromne zróżnicowanie proponowanych ćwiczeń, np. gra memory, fiszki, wybieranie, układanie w poprawniej kolejności, wstawianie, dopasowanie, poprawianie błędów. Rezerwacja do platformy eLesson tutaj – darmowa!.

Inną opcją proponowaną przez serwis eLesson.pl jest dostęp do ćwiczeń w ramach pakietu indywidualnego, z którego uczniowie korzystają bez pomocy nauczyciela. Logując się do platformy e-learningowej, uczniowie samodzielnie wybierają ćwiczenia, wykonują je, a system sprawdza poprawność wykonanego zadania i podaje wynik oraz przedstawia prawidłowe odpowiedzi. Jak twierdzi eLesson.pl: stawiajmy na innowacyjność i skuteczność w doskonaleniu języka angielskiego :-).

Opisana powyżej forma nauki jest bardzo ciekawym dodatkiem do kursu języka angielskiego za granicą. W dodatku nawet przy pobycie czy to w USA, Anglii czy na Malcie mamy wciąż dostęp do tej, że platformy co może mieć tylko pozytywny wpływ na naukę angielskiego – zarówno w Polsce jak i za granicą.